• توضیحات

توضیحات

ویژگی های محصول :

  • کد قطعه : TAIHO
  • نام قطعه : یاتاقان ثابت و متحرک 22R
  • مدل خودرو : کریسیدا، کرونا