• توضیحات

توضیحات

ویژگی های محصول :

  • کد قطعه : 48530-80324
  • نام قطعه : کمک عقب یاریس هاچ بک راست (80283)
  • مدل خودرو : یاریس