• توضیحات

توضیحات

ویژگی های محصول :

  • کد قطعه : 48530-80410
  • نام قطعه : کمک عقب کرولا FJ cruiser و L 2006
  • مدل خودرو : کرولا و FJ cruiser