• توضیحات

توضیحات

ویژگی های محصول :

  • کد قطعه : 49495-48540
  • نام قطعه : کمک عقب لکسوس RX2008
  • مدل خودرو : لکسوس RX