• توضیحات

توضیحات

ویژگی های محصول :

  • کد قطعه : 48132-48531
  • نام قطعه : کمک عقب لکسوس 2010 RX
  • مدل خودرو : لکسوس RX