• توضیحات

توضیحات

ویژگی های محصول :

  • کد قطعه : 48530-80387
  • نام قطعه : کمک عقب لکسوس 460 R-L LS
  • مدل خودرو : لکسوس LS