• توضیحات

توضیحات

ویژگی های محصول :

  • کد قطعه : 48510-52C30
  • نام قطعه : کمک جلو یاریس صندوقدار اتوماتیک R
  • مدل خودرو : یاریس