• توضیحات

توضیحات

ویژگی های محصول :

  • کد قطعه : 52140-48520
  • نام قطعه : کمک جلو یاریس صندوقدار اتوماتیک L
  • مدل خودرو : یاریس