• توضیحات

توضیحات

ویژگی های محصول :

  • کد قطعه : 48520-80303
  • نام قطعه : کمک جلو لکسوس (80211) L 2010 RX
  • مدل خودرو : لکسوس RX