• توضیحات

توضیحات

ویژگی های محصول :

  • کد قطعه : 48510-80425
  • نام قطعه : کمک جلو لکسوس(80435) 430 GS راست
  • مدل خودرو : لکسوس GS