• توضیحات

توضیحات

ویژگی های محصول :

  • کد قطعه : 11721-28021-02
  • نام قطعه: ياطاقان ثابت STD تك لنگ 2-2 كمري 2007- 4سیلندر فابریک
     
  • مدل خودرو : کمری