• توضیحات

توضیحات

ویژگی های محصول :

  • کد قطعه : 11711-28021-03
  • نام قطعه :ياتاقان ثابت STDكمري 2007
     
  • مدل خودرو : کمری