• توضیحات

توضیحات

ویژگی های محصول :

  • کد قطعه : 11711-36050-02
  • نام قطعه: ياتاقان ثابت كمري 2013 و 2014 و رافور RAV4
     
  • مدل خودرو : کمری