• توضیحات

توضیحات

ویژگی های محصول :

  • کد قطعه : 04493-60350
  • نام قطعه : لوازم پمپ ترمز پرادو 2006
  • مدل خودرو : پرادو