• توضیحات

توضیحات

ویژگی های محصول :

  • کد قطعه :04466-60090
  • نام قطعه : لنت عقب پرادو 2009- 2006 و FJ cruiser
  • مدل خودرو : پرادو و FJ cruiser