• توضیحات

توضیحات

ویژگی های محصول :

  • کد قطعه : 04466-22190
  • نام قطعه : لنت عقب لکسوس430GS و IS
  • مدل خودرو : لکسوس GS و IS