• توضیحات

توضیحات

ویژگی های محصول :

  • کد قطعه :04466-48140
  • نام قطعه : لنت عقب لکسوس 2013-2010 RX
  • مدل خودرو : لکسوس RX