• توضیحات

توضیحات

ویژگی های محصول :

  • کد قطعه : 04465-33130
  • نام قطعه : لنت جلو پرادو 2012-2006 و FJ cruiser
  • مدل خودرو : پرادو و FJ cruiser