• توضیحات

توضیحات

ویژگی های محصول :

  • کد قطعه : 04465-48100
  • نام قطعه : لنت جلو لکسوس (0w070) 350RX
  • مدل خودرو : لکسوس