• توضیحات

توضیحات

ویژگی های محصول :

  • کد قطعه : 04465-48190
  • نام قطعه : لنت جلو لکسوس(48160) 2010 RX
  • مدل خودرو : لکسوس