• توضیحات

توضیحات

ویژگی های محصول :

  • کد قطعه : 04152-38010
  • نام قطعه : فیلتر روغن لکسوس LS و پرادو 2010 الی 2012 و FJ cruiser
  • مدل خودرو : لکسوس LS و پرادو 2010 الی 2012 و FJ cruiser