• توضیحات

توضیحات

ویژگی های محصول :

  • کد قطعه : 11791-36010
  • نام قطعه :بغل ياتاقان نيم لنگ كمري 2012 و 2013 و 2014 و راوفور RAV4 مدل 2013 و 2014
  • مدل خودرو : کمری