• توضیحات

توضیحات

ویژگی های محصول :

  • کد قطعه : 04466-12150
  • نام قطعه : لنت عقب کرولا مدل(12130) 2010-2008
  • مدل خودرو : کرولا